Waarschuwingen en alarmen voor de MiniMed 640g-insulinepomp

Selecteer hieronder uw insulinepomp:

> Waarschuwingen en alarmen voor de MiniMed® Veo™-insulinepomp
> Waarschuwingen en alarmen voor de MiniMed® 640G-insulinepomp

MiniMed® 640G

 

Waarschuwingen MiniMed 640G

Een waarschuwing attendeert u op een situatie die mogelijk uw aandacht vraagt. Als er zich een waarschuwing voordoet, dien je te controleren wat je insulinepomp je meldt. Voorbeelden van waarschuwingen: Laag reservoir of Zwakke batterij.

Wanneer een waarschuwing optreedt, gebeurt het volgende:

Meldingslampje:

Het rode lampje op de insulinepomp knippert één keer, gevolgd door een pauze en knippert vervolgens nog een keer gevolgd door een pauze. Het lampje blijft zo knipperen totdat het alarm is opgeheven. Het knipperpatroon wordt hier getoond:

MiniMed 640G-insulinepomp meldingslampje

Audio

Afhankelijk van je Audio-instellingen, geeft de insulinepomp herhaaldelijk een waarschuwingssignaal, voortdurende twee-puls-trillingen, of allebei.

Scherm

De insulinepomp toont een melding met een geel pictogram en instructies over te ondernemen acties.
Om de waarschuwing te wissen:

  1. Lees de tekst op het scherm om de waarschuwing te begrijpen en welke stappen ondernomen dienen te worden.
  2. Druk op  Press.
  3. Druk op  Press.

MiniMed 640G-insulinepomp scherm bij zwakke batterij

Als u niet reageert op een waarschuwing, herhaalt het audio-/trilsignalenpatroon zich elke vijf minuten totdat de waarschuwing gewist is.

Alarmen MiniMed 640G

Als er een alarmmelding gegeven wordt, is er iets gedetecteerd dat de insulinetoediening blokkeert. U ontvangt geen insuline. Het is belangrijk dat u bij een alarm het probleem meteen oplost. Voorbeelden van alarmen: Verstopping of Vervang batterij nu.

Wanneer een alarm optreedt:

Meldingslampje

Het rode lampje op de insulinepomp knippert twee keer, gevolgd door een pauze en knippert vervolgens nog twee keer gevolgd door een pauze. Het lampje blijft zo knipperen totdat het alarm is opgeheven. Het knipperpatroon wordt hier getoond:

MiniMed 640G-insulinepomp waarschuwingslampje

Audio

Afhankelijk van je Audio-instellingen, geeft de insulinepomp herhaaldelijk een waarschuwingssignaal, voortdurende drie-puls-trillingen, of allebei.

Scherm

De insulinepomp toont een melding met een rood pictogram en instructies over te ondernemen acties.

Om de waarschuwing te wissen:

  1. Lees de tekst op het scherm om het alarm te begrijpen en welke stappen ondernomen dienen te worden.
  2. Druk op  Press .
  3. Druk op  Press .

 

Indien u niet reageert op een alarm, wordt het geluid / trilalarm elke minuut gedurende 10 minuten herhaald. Na 10 minuten start een alarmsirene.

BELANGRIJK

Info  Het is belangrijk dat u in staat bent een alarmmelding kunt oplossen voor een Verstopping

Dit alarm betekent dat de insuline niet door de canula of katheter kan stromen. Als dit alarm zich voordoet, controleer je of je infusieset los is geraakt of dat er knik in de slang zit.

  • Als je geen probleem kunt vaststellen en je het reservoir en de infusieset niet onmiddellijk kunt vervangen, kun je ervoor kiezen om Basaal hervatten te hervatten. Als er zich wederom een alarm voor Verstopping voordoet, volg dan de stappen op het scherm. Selecteer Terugdraaien en vervang het reservoir en de infusieset.
  • Als u een probleem vaststelt of als uw insulinereservoir leeg is, volg dan de stappen op het scherm. Selecteer Terugdraaien om het reservoir en de infusieset te vervangen.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.