Het diabetesverhaal van Martina's dochter Anneli

Lees hoe Anneli en haar moeder weer controle kregen door het gebruik van een insulinepomp.

Verhalen van gebruikers

Het diabetesverhaal van Martina's dochter Anneli

Met haar pomp heeft ze sinds 2011 een betere controle

Toen bij Anneli de diagnose type 1 diabetes werd gesteld, wilde ik alleen maar dat ons leven hetzelfde zou blijven; plezier hebben en lachen zonder ons altijd druk te hoeven maken over bloedglucosewaarden. De behandelaars in het ziekenhuis overtuigden me ervan dat Anneli met een insulinepomp haar diabetes beter onder controle zou kunnen houden en een beter leven zou hebben. Ze hadden helemaal gelijk!  De afgelopen jaren hebben we samen meegedaan aan vrouwen-wedstrijden, zijn we de hele wereld over gevlogen en hebben we zelfs geskied in Lapland. Dankzij de insulinepomp en de verbeterde controle die Anneli nu over haar diabetes heeft, kunnen we weer alles doen.

- MARTINA

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.