Vakantiepomp aanvragen

De aanvraagtermijn is 3 weken

Online contact opnemen

Vakantieperiode

LEVERING: Vakantieleenpomp wordt per post geleverd ongeveer 5-7 dagen voor vertrek. Indien 2x geen gehoor, dan dient deze op het postkantoor afgehaald te worden middels het TNT Post bericht dat u in uw brievenbus heeft ontvangen.
 

RETOUR: Vakantieleenpomp wordt opgehaald door TNT op (werk)dag en tijdstip dat het u uitkomt.

U kunt hieronder zelf de ophaalafspraak op werkdagen (maandag t/m vrijdag) inplannen en kiezen voor een dagdeel: AM is tussen 9.00-12.00u en PM is tussen 12.00-18.00u. Medtronic verwacht dat u op de afgesproken dag en dagdeel aanwezig bent op het afgesproken adres. We kunnen helaas geen verdere tijdsindicaties geven. Wijzigingen kunnen tot 2 dagen voor de ophaaldag telefonisch worden doorgegeven.

Verdere informatie

Ontvangst

Gelieve de pompdoos NIET te openen, tenzij uw eigen insulinepomp defect is en u daadwerkelijk de leenpomp gaat aankoppelen.
Zorg vooraf dat u uw persoonlijke pompinstellingen kent, zodat u deze kunt invoeren op het moment dat u de leenpomp nodig heeft.

 

Verzekering

Als lener bent u verantwoordelijk voor de vakantieleenpomp en bent u dus ook aansprakelijk in geval van beschadiging en diefstal ervan. De kosten van een verloren /gestolen pomp bedragen € 3.800,-. Deze worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Medtronic adviseert u daarom de vakantieleenpomp tegen beschadiging en diefstal te verzekeren. Vraag de mogelijkheden en polisvoorwaarden voor een insulinepompverzekering na bij uw verzekeringsmaatschappij.

 

Wilt u apparatuur meenemen in het vliegtuig

Lees dan de volgende informatie goed door:
U kunt de pomp en het continue glucosemonitoringsysteem alleen blijven gebruiken wanneer u door een algemene metaaldetector gaat, dit zal de apparaten niet beschadigen en er zou geen alarmmelding mogen komen. Laat de pomp en het continue glucosemonitoringsysteem niet door de röntgenscan gaan, dit kan de apparatuur beschadigen. Medtronic heeft de insulinepomp en het continue glucosemonitoringsysteem getest op de nieuwe body-scans, sommige van deze scans bevatten röntgen en zijn daardoor schadelijk voor de apparatuur. Wanneer u door een bodyscan gaat, verwijder dan alle apparatuur; maar laat deze niet door de röntgenscan gaan, aangezien dit schadelijk is. Wilt u de apparatuur niet verwijderen is het raadzaam om eventueel een alternatieve visitatie aan te vragen. Neem het volledig ingevulde formulier “Vliegveldbeveiliging” mee (deze is te vinden aan de binnenkant van de handleiding). Geef bij de luchthavenbeveiliging aan dat u diabetes heeft en dat u hiervoor hulpmiddelen bij zich draagt.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.