KLANTREGISTRATIE

Door u te registreren voor MiniMed Care profiteert u van de volgende voordelen:

MiniMed Care Benefits
Handig Tips & trucs
24/7 Hulplijn
Praktisch Educatieve ondersteuning

Om u te registreren, is het volgende vereist:

  • Ik maak gebruik van een Medtronic pomp
  • Ik ben woonachtig in Nederland

WAT IS HET SERIENUMMER VAN DE POMP DIE U MOMENTEEL GEBRUIKT?

Locatie serienummer van Medtronic MiniMed Veo en MiniMed 640G

Medtronic-serienummers zijn te vinden op de achterzijde van de pomp. Bijvoorbeeld: PAR123456H of AA1234567A
Hulp nodig bij het vinden van uw serienummer? Bel +31 (0)45 566 82 91

GEGEVENS POMPGEBRUIKER
ADRESGEGEVENS
Dit adres informatie zal gegevens die u in het verleden Medtronic hebben verstrekt bij te werken.
Country veld wordt bepaald op basis van wat Medtronic website die u gebruikt.
Als uw woning is in een ander land, moet u de Medtronic website te bezoeken voor dat land.
INLOGGEGEVENS
Dit e-mailadres doet dienst als uw gebruikersnaam om in te loggen. E-mailberichten van MiniMed Care worden naar dit adres gestuurd.

EEN WACHTWOORD KIEZEN

Mijn Persoonlijke Gegevens*

Ik sta toe dat Medtronic mijn persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt conform de Privacyverklaring voor mijn MiniMed Care-ondersteuning.

  • Dit kan het volgende omvatten: het toesturen van informatie over diabetesbehandeling en voor mij relevante productupdates, alsook het vragen om feedback over mijn tevredenheid omtrent productondersteuning.
  • Mijn gegevens mogen eveneens verwerkt worden door andere bedrijfsonderdelen van Medtronic en hun onderaannemers, binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, conform de Privacyverklaring van Medtronic.
  • Indien ik handel namens de pompgebruiker, bevestig ik hierbij dat ik de goedkeuring van de pompgebruiker heb ontvangen om zijn/haar persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden toe te voegen.
  • Meer informatie over Medtronic's beleid op het gebied van persoonlijke gegevens, alsook omtrent de rechten van betrokkenen voor wat betreft hun persoonlijke gegevens, is terug te vinden in de Privacyverklaring van Medtronic.
  • Ik kan mijn toestemming te allen tijde schriftelijk intrekken of actualiseren bij Medtronic of via de website.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.