Het verhaal van Jonny

Op zijn vijftiende hoorde Jonny dat hij type 1 diabetes had. Lees hoe Jonny zijn bloedglucosewaarden onder controle houdt met zijn insulinepomp.

Verhalen van gebruikers

Video afspelen

Het verhaal van Jonny

Bekijk een korte video over Jonny, die sinds 2004 een betere controle heeft dankzij zijn pomp.

Op mijn vijftiende kreeg ik te horen dat ik type 1 diabetes had. Toen de diagnose werd gesteld, wilde ik weten wat diabetes inhield. Ik wilde weten wat ik moest doen om mijn oude leven weer op te pakken. Het is belangrijk om je proactief op te stellen, want de hoeveelheid energie die je stopt in het begrijpen van je aandoening heeft een directe invloed op hoe goed je controle en levensstijl zullen zijn. Tijdens de diagnosefase kun je al veel over de insulinepomp leren, wat je kan helpen om gezond te leven en controle te krijgen.

- JONNY

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.