Het verhaal van Dominika

Nadat ze haar diagnose eerst negeerde, slaagde Dominika erin de controle over haar bloedglucosewaarden terug te krijgen met haar insulinepomp.

Verhalen van gebruikers

Het verhaal van Dominika

Lees over Dominika, die sinds 2012 met haar pomp een betere controle heeft.

Toen ik te horen kreeg dat ik diabetes had, wilde ik er eigenlijk niets van weten. Ik had geen interesse in een behandeling. Ik wilde niet eens toegeven dat ik het had. Maar toen kreeg een vriendin te maken met ernstige complicaties omdat zij haar diabetes niet goed onder controle had gehouden. Mijn arts stelde insulinepomptherapie voor. Met mijn insulinepomp kan ik mijn bloedglucosewaarden goed onder controle houden, leid ik een normaal leven en kijk ik uit naar de toekomst.

- DOMINIKA

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.