Klantenservice

Accountbeheer MiniMed Care

WAAROM REGISTREREN?

MiniMed Care

Als u zich registreert voor Minimed Care profiteert u van de volgende voordelen:

  • U hoort als eerste over de nieuwste onderzoeken en baanbrekende producten
  • U ontvangt regelmatig tips en trucs die uw diabetestherapie vergemakkelijken
  • U hebt toegang tot gratis interactieve leermodules en specifieke informatie voor pompgebruikers

WIE KAN ZICH REGISTREREN?

Alle MiniMed-pompgebruikers kunnen zich registreren voor MiniMed Care.

Het is mogelijk een account aan te maken als u een pompgebruiker of de ouder van een pompgebruiker bent. De zorgverlener kan ook een verzoek indien voor het aanmaken van een accountnamens de patiënt.

U kunt een account aanmaken door u online te registreren:

Hier registreren

WAT HEB IK NODIG OM EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN EN TE WIJZIGEN?

Om u te registreren voor MiniMed Care hoeft u alleen maar uw persoonlijke gegevens en het serienummer - te vinden op de achterzijde van uw pomp van uw MiniMed-pomp - in te vullen.

Uw accountgegevens wijzigen

U kunt wijzigingen doorvoeren in uw online account via "Mijn account" en "Details pompgebruiker". Bepaalde velden (zoals woonadres of het serienummer van uw pomp) kunnen online niet gewijzigd worden, omdat dit van invloed kan zijn op het vergoedingsproces. Als u een wijziging wil doorvoeren in een veld dat niet bewerkt kan worden, download dan het "wijzigingsverzoekformulier" op de pagina. Dit kunt u invullen en per mail indienen via diabetes.benelux@medtronic.com

Gebruikersnaam vergeten?

Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam. Als u het e-mailadres van uw account vergeten bent, dan kunt u een e-mail sturen naar onze Klantenservice via diabetes.benelux@medtronic.com Vermeld in uw bericht uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en de adresgegevens zoals deze vermeld zijn in uw accountprofiel. We proberen dan de details van uw account te achterhalen.

Wachtwoord vergeten?

Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op ‘Wachtwoord vergeten’ op de Inlogpagina waarna u de stappen volgt om een nieuw wachtwoord in te stellen.

U ontvangt een bevestiging als uw nieuwe wachtwoord succesvol is ingesteld.

Mijn account is vergrendeld, wat moet ik nu doen?

Medtronic maakt bij wijze van veiligheidsmaatregel gebruik van automatische accountvergrendeling om accounts te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Het kan daardoor voorkomen dat u tijdelijk geen toegang hebt tot uw account. Als u (of iemand anders) vijf keer of vaker het verkeerde wachtwoord ingeeft bij het inloggen op uw account dan wordt het account voor uw bescherming gedurende 1 uur vergrendeld.

Zodra de vergrendeling verlopen is, werkt u wachtwoord weer als normaal.

Uw account verwijderen

Als u uw account wil verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen naar onze Klantenservice via diabetesuk@medtronic.com Vermeld in uw bericht uw voor- en achternaam, uw geboortedatum en de adresgegevens zoals deze vermeld zijn in uw accountprofiel.

We zullen uw account dan zo snel mogelijk deactiveren. Denk eraan dat we al uw gegevens wissen. Als u op een later tijdstip van gedachten verandert, dan dient u zich te registeren als een nieuwe klant. Als u de communicatie-instellingen wil veranderen, kun u dit doen door in te loggen op uw account.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.