Het diabetesverhaal van Ester's zoon Guzmán

Op zijn zesde kreeg Guzmán te horen dat hij type 1 diabetes had. Lees hoe een insulinepomp Guzmán in staat heeft gesteld een actief leven te leiden.

Verhalen van gebruikers

Video afspelen

Het diabetesverhaal van Ester's zoon Guzmán

Met zijn pomp heeft hij sinds 2010 een betere controle

Guzmán was pas zes toen er bij hem diabetes werd geconstateerd. De eerste twee jaar bestond zijn behandeling uit meerdere dagelijkse injecties. Dit was een moeilijke periode omdat hij het heel vervelend vond om bij zichzelf insuline te injecteren.  In het ziekenhuis stelde men voor om een insulinepomp te gaan gebruiken en al snel bleek dat dit een goede en prettige manier was om zijn bloedglucosewaarden onder controle te houden. Nu doet Guzmán alles wat andere kinderen ook doen: zwemmen, basketballen en zijn favoriete sport, voetballen. De insulinepomp heeft zonder twijfel de kwaliteit van leven van ons hele gezin verbeterd. 

- ESTER

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.