Het diabetesverhaal van Paolo's dochter Giulia

Nadat ze op driejarige leeftijd gediagnosticeerd werd met type 1 diabetes, slaagde Giulia erin om haar bloedglucosewaarden onder controle te krijgen met behulp van een insulinepomp.

Verhalen van gebruikers

Het diabetesverhaal van Paolo's dochter Giulia

Met haar pomp heeft ze sinds 2008 een betere controle

Giulia was drie toen de diagnose type 1 diabetes werd gesteld. Het voelde alsof onze wereld instortte. In het begin schommelden haar bloedglucosewaarden enorm en onze grootste angst was dat ze last zou krijgen van nachtelijke hypo’s. Twee keer heeft Giulia 's nachts zware hypo’s gehad en daar zijn we erg van geschrokken. Haar arts raadde daarom aan om over te schakelen naar insulinepomptherapie. Al snel kon ze zelf haar diabetesmanagement onder controle krijgen. We wilden dat ze zich net zo zou voelen en gedragen als haar leeftijdgenootjes en met haar insulinepomp is dat voor haar mogelijk geworden. 

- PAOLO

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.