Het diabetesverhaal van Emma's zoon George

Lees hoe George er met een insulinepomp in slaagt zijn bloedglucosewaarden binnen het streefbereik te houden.

Verhalen van gebruikers

Video afspelen

Het diabetesverhaal van Emma's zoon George

Met zijn pomp heeft hij sinds 2010 een betere controle

George werd op 1 augustus 2006 gediagnosticeerd met type 1 diabetes. Als ouder vergeet je zo'n dag nooit! Onze wereld stond op zijn kop. Door de injecties kreeg ons leven een heel ander ritme en we hadden het idee dat diabetes onze levens volledig beheerste. Toen George meerdere injecties moest zetten, was zijn suikerspiegel nooit binnen het juiste bereik. Maar binnen 5 maanden nadat hij zijn insulinepomp begon te gebruiken was zijn suikerspiegel binnen het bereik, terwijl zijn HbA1c-waarde gedaald is tot 6,8. Met de pomp ben ik er geruster op dat George goed voor zichzelf zorgt, en dat geeft mij als ouder gemoedsrust. Ik vind de insulinepomp geweldig: deze verandert het leven van je kind. En eerlijk gezegd heeft George er zijn leven door teruggekregen.

- Emma

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.