Insulinepomptherapie

Diabetes type 2: insulinepomp effectiever dan dagelijkse injecties

Diabetes type 2 kan op lange termijn complicaties veroorzaken, als gevolg van schommelende bloedglucosewaarden1. De impact op het lichaam is pas jaren later merkbaar. Er zijn meerdere behandelmethoden om de bloedglucosewaarden goed onder controle te houden. Een insulinepomp is een goed alternatief voor mensen met type 2, die hun diabetes willen reguleren. Bespreek de mogelijkheden met uw zorgverlener.

CONTACTEER ONS

Wetenschappelijk onderzoek: OpT2mise en INSTEP

Mensen met diabetes type 2 die hun bloedglucose niet goed onder controle krijgen, kunnen baat hebben bij een insulinepomp in vergelijking met injecties. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet1.

Het onderzoek is gedaan met ruim 300 mensen met diabetes type 2, in verschillende landen in Amerika, Zuid-Afrika, Europa, waaronder ook in Nederland. In de eerste fase van het onderzoek gebruikte de helft van hen insuline-injecties en de andere helft kreeg een insulinepomp. In de tweede fase werden alle mensen behandeld met een insulinepomp.

Diabetes type 2: insulinepomp effectiever dan dagelijkse injecties

Lagere bloedglucose & minder insuline

Mensen die een insulinepomp gebruikten hadden na 6 maanden een lagere gemiddelde bloedglucose ten op zichten van mensen die bleven spuiten. Het verschil tussen dagelijkse injecties en insulinepomptherapie is een verlaging van 0,7% omzetten in punten in HbA1c niveau. De totale vermindering van het HbA1c met insulinepomptherapie is 1.1% omzetten in punten.  Bovendien was bij twee keer zoveel mensen in de insulinepomp-groep het HbA1c onder 8% omzetten in 64.  De onderzoekers zagen dat mensen met een insulinepomp dagelijks maar liefst 20% minder insuline gebruikten.

In Nederland worden op dit moment via een registratie: de INSTEP-studie, mensen met type 2 diabetes gevolgd die starten met pomptherapie. Het doel van deze studie is: aantonen dat ook in ’het echte leven’ vergelijkbare resultaten behaald kunnen worden met insulinepomptherapie voor type 2 diabetes.

Diabetes type 2 en zwangerschap

Diabetes type 2 komt steeds vaker voor bij vrouwen. Vrouwen worden op latere leeftijd zwanger en hiermee neemt het risico op diabetes type 2 ook toe. Tevens hebben de kinderen van deze vrouwen ook een groter risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. Hoe hoger het HbA1c (slechte bloedglucose regulatie) op het moment van de bevruchting hoe groter de kans is op het ontstaan van complicaties (aandoeningen) tijdens en na de zwangerschap bij de moeder en het kind.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volg Medtronic Diabetes op Facebook.

  1. Reznik Y. Cohen O. Aronson R. et al. Insulin pump treatment compared with multiple daily injections for treatment of type 2 diabetes (OpT2mise): a randomized open label controlled trail. Lancent 2014 Volume 384, Issue 9950, P. 1265 – 1273, 4 October 2014.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.