Het diabetesverhaal van Simon

Simon houdt zijn hypoglycemie al sinds 2004 onder controle met een insulinepomp. Lees hoe hij de dagen doorkomt met zijn insulinepomp.

Verhalen van gebruikers

Video afspelen

Het diabetesverhaal van Simon

Met zijn pomp heeft hij sinds 2004 een betere controle

Nadat bij mij diabetes werd geconstateerd, ben ik het meest geschrokken van een zware hypo. Ik had een of twee uur geskeelerd en vervolgens normaal gegeten. Niet lang daarna voelde ik me erg misselijk en moest ik braken. Gelukkig bracht een aantal collega's me naar de Eerste Hulp waar ik toen werkte. Op dat moment voelde ik me erg slecht, maar het was gelukkig niet voor niets, want ik ben toen gestart met insulinepomptherapie en dat heeft een flinke verbetering opgeleverd. Ik draag de insulinepomp nu altijd en het is echt geweldig!

- SIMON

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.