NAAR SCHOOL
HANDIGE TIPS.

Michelle Wridgeway, moeder van een kind met type 1 diabetes

Uw kind met type 1 diabetes voor het eerst naar school sturen, is waarschijnlijk een van de meest angstaanjagende taken voor zijn of haar ouders. De meesten van ons zijn niet erg goed in het loslaten van de controle…

Het enige wat de angst kan verlichten, is om het oude padvindersmotto toe te passen: wees voorbereid.

Hier volgen enkele tips om in het achterhoofd te houden bij de voorbereiding om uw kind naar school te sturen:

Informeer bij de overheid of er wetten bestaan die uw kind op school beschermen.
Veel landen hebben een passend beleid dat bestaat uit een geschreven actieplan voor school of hebben ten minste beleidsregels voor schriftelijke examens en speciale uitzonderingen als uw kind een hoge of lage bloedsuikerspiegel heeft voorafgaand aan een proefwerk/examen.

Maak een afspraak met de schooldirecteur voordat u uw kind op de school inschrijft.
Informeer of de school een passend beleid heeft, en ook of er momenteel leerlingen of leraren op school zijn met type 1. Is er een schoolverpleegkundige? Zo ja, wat is zijn/haar rol? Zo nee, is er dan iemand anders die insuline- of glucagoninjecties kan toedienen indien nodig?

Informeer wie de leraar/lerares van uw kind wordt.
Maak ruim voordat de school begint een afspraak en sta erop training te geven, met name over hoe een hypo behandeld moet worden. Nodig voor deze bijeenkomst ook sportcoaches en muziek-/dramadocenten etc. uit. (Dit moet elk jaar worden herhaald bij een nieuwe leraar/lerares. Vraag een paar maanden vóór het einde van het schooljaar wie het komende schooljaar de leraar/lerares wordt, zodat u hem/haar vroegtijdig kunt trainen).

Maak notities voor de leraar/lerares. Deze moeten informatie bevatten over hoeveel insuline er moet worden toegediend voor voedsel en aanpassingen, en hoe een hypo behandeld moet worden.Neem ook informatie op over hoe er gereageerd moet worden op alarmsignalen van de pomp of bloedglucosemeter. Zorg ervoor contactnummers in geval van nood te vermelden in grote, dikgedrukte letters, inclusief het nummer van de endocrinoloog of diabetesverpleegkundige van uw kind.

Maak een paar identificatiebladen voor noodgevallen. Deze moeten een foto van uw kind bevatten met daarnaast in vetgedrukte letters: Insuline-afhankelijke diabetes. Op de identificatiebladen moet ook worden vermeld hoe een hypo moet worden behandeld, uw contactgegevens in geval van nood, alsmede informatie over de zorgverzekering indien van toepassing. Vraag of deze in de klas, de personeelskamer, het sportcentrum etc. kunnen worden opgehangen.

Bewaar een noodkit met benodigdheden op school, veilig door de leraar/lerares bewaard in de klas of in het kantoor van de secretaresse op school.
In de noodkit zitten: glucosetabletten voor hypo’s, glucosegel, glucagon-injectie, extra glucosemeter, lancet en strips en extra batterijen voor glucosemeters en pomp. U kunt er ook extra injecties, pompbenodigdheden en een inbrengapparaat in doen. Vraag of er een ampul insuline in de koelkast kan worden bewaard. Op de kit moet een foto van uw kind zitten, met diens naam en contactgegevens in geval van nood.

Regel dat u een praatje mag houden voor de klas van uw kind, vroeg in het schooljaar.
Het is verbazingwekkend hoe zorgzaam en bezorgd kinderen kunnen zijn als ze de aandoening begrijpen. Vriendjes kunnen leraren/leraressen waarschuwen bij eventuele signalen van een hypo.

Houd de communicatiekanalen tussen u en de school volledig open en positief.
Als u ontevreden bent over iets wat er op school is gebeurd, bespreek dit dan en houd de kanalen open en positief.

Als het mogelijk is, zorg er dan voor dat u op afstand de bloedglucose kunt meten.
Dit helpt ook om eventuele angsten weg te nemen, maar informeer de docenten dat u op afstand de bloedsuikerspiegel controleert.

De controle uit handen geven is nooit makkelijk maar één ding is zeker: als we erin slagen voorbereid te zijn en positief te blijven tijdens de schoolcarrière van onze kinderen, garanderen we een constructieve en blije omgeving voor onze kinderen en groeien ze op met een positieve en verantwoordelijke kijk op hun aandoening.