VOER EEN GOED GESPREK MET JE

ZORGVERLENER OVER HYPO’S.

Rosie Walker (professioneel zorgverlener)

Het hebben van hypo’s kan uitputtend zijn, zowel emotioneel als lichamelijk, in het bijzonder als het patroon van de hypo’s niet logisch is, als niets wat je doet schijnt te helpen of als de hypo’s je dagelijks leven in de weg staan of je slaap onderbreken.

Een gesprek voeren met je zorgverlener over hypo’s maakt een gebruikelijk onderdeel uit van je doktersbezoek (of zou hier onderdeel van moeten uitmaken). Hier volgen enkele tips over hoe je je gedachten en gevoelens over je hypo’s kunt beïnvloeden en hoe je de ermee samenhangende problemen kunt overwinnen1:

  • Heb je een afspraak met je behandelend arts? Denk voorafgaand aan het gesprek na over wat je met het gesprek wilt bereiken – misschien informatie en ideeën verkrijgen? Misschien wil je een extra onderzoek of misschien een andere vorm van therapie of een ander behandelschema? Of misschien wil je alleen dat je zorgverlener het effect van de hypo’s en de inspanning die je levert begrijpt en erkent? Wat het ook is, maak mentale aantekeningen of schrijf ze op, zodat je ze gemakkelijk ter sprake kunt brengen tijdens het gesprek. Of als je per e-mail of telefonisch contact hebt met je zorgverlener, laat dan weten dat je dit wilt bespreken. Wellicht wil je een kopie van dit artikel meenemen om het gesprek te beginnen, als je denkt dat dit je kan helpen. Al deze voorbereidingen kunnen je helpen om kalm te blijven tijdens het gesprek, helemaal als je huidige hypo-ervaringen je nogal van streek maken.
  • Ga in gesprek met je zorgverlener over de tips die hij/zij je geeft. Breng ook je eigen punten en ideeën naar voren. Je zorgverlener heeft wellicht gehoord over ervaringen die goed werkten bij andere mensen of informatie over nieuw onderzoek naar hypo’s.
  • Wees alert bij een poging van een zorgverlener om je zorgen over hypo’s weg te wuiven of om je hypo’s ‘als normaal te beschouwen’ omdat het nu eenmaal bij diabetes hoort. Ga hierover met je zorgverlener in gesprek. Hypo’s zijn niet onontkoombaar en ze kunnen onder controle worden gehouden; je hebt mogelijk ondersteuning nodig om dit mogelijk te maken.
  • Maak duidelijke afspraken over wat er gaat gebeuren na het consult. Als je samen met je zorgverlener een plan hebt gemaakt om voeding, medicatie, lichaamsbeweging of de omgang met hypo’s te veranderen, hoe lang loopt dit plan dan en hoe laat je hem/haar het resultaat weten? Als je zorgverlener heeft ingestemd om actie te ondernemen, hoe weet je dan wanneer dit is gebeurd? Het is belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt van de volgende stappen.2 Als het actieplan niet duidelijk is, durf dan om meer informatie te vragen.