Hoe om te gaan met de reacties
van andere mensen op hypo’s

Rosie Walker (professioneel zorgverlener)

Vaak zijn er andere mensen bij uw diabetes betrokken. Denk aan uw naaste familie en vrienden, collega’s op het werk, mensen op school of in uw sociale leven. Zij kunnen weinig of veel weten over uw diabetes, maar zijn soms meer betrokken wanneer het uw hypo’s betreft. Soms is het bijvoorbeeld nodig dat anderen op u letten of moeten ze u ook daadwerkelijk helpen. Op andere momenten uiten ze wellicht hun eigen zorgen omwille van wat ze eerder hebben gehoord over of ervaren met diabetes en hypo’s, misschien wel over die van u. Wat de situatie ook is, u bent doorgaans degene die ermee om moet gaan, en u kunt dit ook het beste. Hier volgen enkele aanvullende tips:

  • MEDTRONIC HYPHEROES SHOOT 28-9-16Het kan handig zijn om uit te leggen hoe waarschijnlijk het is dat hypo’s zullen optreden en wat uw eigen symptomen en behandelingen zijn. Als u bijvoorbeeld een teambuildingsdag heeft waarbij activiteiten zijn opgenomen die veel energie vragen, waarschuw mensen dan dat als u bleek begint te zien of erg beverig wordt (of wat uw symptomen ook zijn) u mogelijk glucose nodig heeft. Het kan handig zijn om uit te leggen dat een hypo het gevolg kan zijn van uw insuline, niet zozeer van uw diabetes.1
  • Oefen met antwoorden op meningen of vragen die mensen hebben of zaken die u daadwerkelijk hebt ervaren. Bijvoorbeeld als iemand zegt: “hypo’s, dat is wanneer je meer insuline nodig hebt, toch?” of “ooh, dan doe je alsof je dronken bent” of “(geef hier uw eigen voorbeeld)”, hoe gaat u dan reageren?
  • Beslis zelf met wie u over hypo’s wilt praten en met wie niet. Het is voor iedereen anders hoe gesloten of open hij of zij is over diabetes. Dus denk erover na hoe dit voor u is.
  • In de praktijk heeft u mogelijk , onverwachts, hulp nodig van andere mensen. Enige persoonlijke identificatie en informatie over uw diabetes en uw normale behandelingen voor uw hypo’s helpen u om zo snel mogelijk te herstellen.2
  • Wees erop bedacht dat bij iemand die heeft gezien dat u een hypo kreeg of u heeft geholpen toen u er eentje had, de gevolgen voor hem/haar verrassend of schokkend kunnen zijn of vragen hebben opgeroepen. Misschien omdat u op uw werk uit uw rol bent gevallen of er beangstigend ziek uitzag. Na het voorval (wanneer u hersteld bent en als u wilt) kan het nuttig zijn om met hen een gesprek te voeren zodat ze een beter inzicht krijgen in hypo’s en hoe ze u beïnvloeden.2

Met dank aan: Dr. Jen Nash voor waardevolle opmerkingen

Save