We hebben ons privacybeleid bijgewerkt. Klik hier om ons bijgewerkte privacybeleid te lezen. X

Het MiniMed-systeem

MiniMed™ Quick-serter™

Nieuw en verbeterd MiniMed™ Quick-Serter™ inbrengapparaat

GEMAKKELIJKER
EENVOUDIGER
SNELLER
 

Tot 2x
gemakkelijker te laden*

 

3x
minder kans op vastplakken
van de pleister
aan de serter*

 

25%
sneller inbrengen*

 

93%
vindt het gemakkelijker in gebruik**

De nieuwe en verbeterde Minimed™ Quick-Serter™is ontworpen op basis van patienten-feedback. De nieuwe functionaliteiten maken het inbrengen van de infusieset gemakkelijker, eenvoudiger en sneller.
* MiniMed Quick-serter Usability Test (ER14-8934). 2016. Medtronic data on file.
** MiniMed Quick-serter Usability Summary Report (ETR15-6652). 2016. Medtronic data on file.

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.