Het MiniMed-systeem

i-Port Advance

Elke 3 dagen maar één huidinjectie!
Een eenvoudige oplossing bij prikangst om het aantal injecties te verminderen
 
i-Port Advance™ is een discrete injectiepoort die met een inbrenginstrument wordt geleverd. Het aanbrengen van de injectiepoort is vrijwel pijnloos1 en resulteert in een comfortabele maar betrouwbare plek om uw insuline te injecteren. U kunt gedurende drie dagen meerdere injecties toedienen, zonder dat u voor elke dosering van het geneesmiddel uw huid moet prikken. U hoeft de i-port niet te verwijderen voor dagelijkse activiteiten, zoals douchen en sporten.
 
iPort  iPort  iPort

"Nu met i-Port Advance™ kan ik weer genieten van het eten omdat ik niet bang hoef te zijn om extra injecties te doen. Zo voel ik me net zoals een iedere andere tiener in de ruimte!”

 
WAAROM DE I-PORT ADVANCE™?
i-Port Advance biedt de patient minder pijn en minder angst door comfortabel gebruik en geeft een verbeterde kwaliteit van leven.
 
Met de i-Port Advance:
  • Kunt u insuline toedienen zonder pijn of additionele injecties
  • Voorkomt u overgeslagen of gemiste maaltijden
  • Minimaliseert u fysieke en emotionele barrieres
  • Benodigt u 10 prikmomenten in plaats van120 injecties (gebaseerd op een basis van 30 dagen)

Informeer altijd de diabetesverpleegkundige van u of uw kind, dat de i-Port Advance wordt gebruikt!

i-Port Advance is verkrijgbaar in 2 maten:

Bestelcodes

Aantal

MMT-100 (6mm)

Box van 10

MMT-101 (9mm)

Box van 10

 

De i-port Advance™-injectiepoort is een op recept gebaseerd product dat door volwassenen en kinderen kan worden gebruikt die een pen of spuit gebruiken om door de arts voorgeschreven geneesmiddelen, inclusief insuline, toe te dienen.

Lengte   zachte canula Verkrijgbaar in lengten van 6 en 9 mm
Restruimte toevoerkanaal Minder dan 0,0026 ml (0,26 IU)
Compatibiliteit  Naalden die met i-port Advance™ worden gebruikt moeten tussen 5 tot 8 mm (3/16 tot 5/16 inch) lang zijn
Draagtijd  Tot 72 uur
Verpakking Individueel verpakt in een doos van 10 stuks of ruw genomen een voorraad voor 1 maand 

 

Injectiepoorten kunnen tot verbeterde A1C leiden

In 2009 werd een onderzoek gepubliceerd in ‘Pediatric Diabetes’ waarbij werd geconcludeerd dat het gebruik van een injectiepoort bij kinderen die meerdere injecties nemen, hielp bij het verbeteren van hun bloedsuikerspiegel door hun naleving van de injectietherapie en hun A1c werd in een tijdsperiode van zes maanden verlaagd van 9,4 naar 8,5.2

2 Burdick, Cooper, Horner, Cobry, McFann, Chase. Use of a subcutaneous injection port to improve glycemic control in children with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes 2009: 10: 116-119

U kunt de trainingshandleiding hier downloaden. Hieronder vindt u tevens de instructievideo's.

 
GEBRUIK VAN DE I-PORT ADVANCE™?
Video over het aanbrengen van de i-Port Advance

 
TOEDIENING VIA DE I-PORT ADVANCE™?
Video over de toediening via de i-Port Advance

 
VERWIJDEREN VAN DE I-PORT ADVANCE™?
Video over het verwijderen van de i-Port Advance

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.