Diabetes en zwangerschap

Gezinsplanning met diabetes

PAGINA HOOGTEPUNTEN

 • Te overwegen factoren bij gezinsplanning

Een gezonde zwangerschap en bevalling zijn met de juiste zorg en controle prima mogelijk voor vrouwen met type 1 diabetes.

Of je nu overweegt om zwanger te worden of al zwanger bent, toewijding en een zorgvuldige planning dragen bij tot een goede zwangerschap. Voor een vrouw met type 1 diabetes zijn er extra factoren die van belang zijn voor, tijdens en na de bevalling.

Het lichaam verandert tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam vele veranderingen die de insulinebehoefte beïnvloeden. het is essentieel om bloedglucosewaarden onder strikte controle te houden tijdens de zwangerschap. Dit is van cruciaal belang omdat zwangere vrouwen te maken kunnen hebben met het volgende:

 • Hypoglykemie
  zwangere vrouwen zijn vatbaarder voor lage bloedglucosewaarden, voornamelijk tijdens het slapen en ‘s nachts.*
 • Hyperglykemie
  hoge bloedglucosewaarden kunnen bijkomende risico’s inhouden bij een zwangerschap.*
 • Glucose-instabiliteit
  ochtendmisselijkheid, postprandiale hyperglykemie en schommelende hormoonwaarden kunnen het eet- en injectiepatroon van een zwangere vrouw verstoren. Hierdoor kan het lastiger zijn om binnen het streefbereik te blijven.*

Met diabetes zijn maar weinig dagen hetzelfde. Het is belangrijk om de veranderingen van je lichaam tijdens de zwangerschap te begrijpen om een betere controle te krijgen.

De insulinepomp heeft ertoe bijgedragen dat ik een goede zwangerschap gehad heb - in mijn ogen is mijn dochter een wonder! Nu zou ik mijn pomp nooit meer kwijt willen.

- CINDY

REFERENTIES

 • * Referenties worden in archief bewaard en zijn op verzoek beschikbaar; neem contact op met je plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic..

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.