Het diabetesverhaal van Paola

Lees het verhaal van Paola over hoe slechte controle over bloedglucosewaarden ernstige oogproblemen veroorzaakten en over de stappen die zij ondernam om dit te verbeteren.

Verhalen van gebruikers

Het diabetesverhaal van Paola

Met haar pomp heeft ze sinds 2001 een betere controle

Op mijn zevende werd de diagnose diabetes bij mij gesteld, ik was toen nog niet bezig met complicaties op de lange termijn maar omdat ik jarenlang mijn bloedglucosewaarden niet goed onder controle had gehouden, kreeg ik ernstige oogklachten. Mijn arts raadde me daarom aan om een insulinepomp te gaan gebruiken. Na vele operaties, behandelingen en dankzij de betere controle van mijn bloedglucosewaarden met mijn insulinepomp, ben ik zo blij dat mijn zicht flink verbeterd is en ik geen last van andere complicaties heb!

- PAOLA

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.