Diabetes en complicaties

Leven met diabetes

PAGINA HOOGTEPUNTEN

  • Hyperglykemie speelt een cruciale rol bij complicaties op de lange termijn.

Veel mensen met type 1 diabetes en type 2 diabetes vragen zich af hoe dit hun huidige en toekomstige leven met diabetes zal beïnvloeden.

Langetermijncomplicaties kunnen zich voordoen bij mensen die al langer diabetes hebben en voornamelijk wanneer zij voortdurend te hoge bloedglucosewaarden (hyperglykemie) hebben. Dit kan delen van het lichaam, zoals de ogen, het hart, de lever, de nieren, de zenuwen en de voeten aantasten.

Hyperglykemie kan veroorzaakt worden door onder andere de volgende factoren:

  • Niet genoeg insuline toedienen ten opzichte van voedselinname
  • Proberen hypoglykemie te voorkomen en bloedglucosewaarden opzettelijk hoog te houden
  • Onnauwkeurige berekeningen van insulinedoseringen
  • Vergeten injecties te zetten of bolussen toe te dienen
  • Zelf onvoldoende de bloedglucosewaarden te testen


Om het risico op complicaties door hyperglykemie te verkleinen, is het belangrijk zoveel mogelijk binnen het streefbereik te blijven.

Voordat ik mijn bloedglucosewaarden onder controle had, waren lange termijn complicaties een grote angst van mij. Mijn HbA1c-waarde ligt nu binnen een acceptabel bereik. Toen deze waarde te laag was, had ik regelmatig hypo’s. Met de insulinepomp houd ik mijn HbA1c-waarde binnen een goed bereik zonder ernstige hypoglykemie.

- CHRISTIAN

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE COMPLICATIES VAN DIABETES?

De chronische complicaties van diabetes hangen over het algemeen samen met de bloedsomloop. Zowel kleine (microvasculaire) als grote (macrovasculaire) bloedvaten kunnen aangetast worden wanneer de bloedglucosewaarden gedurende langere perioden te hoog zijn.

Microvasculair

te veel glucose in de kleine bloedvaten kan het lichaam schaden, met als mogelijk gevolg een verminderd gezichtsvermogen, nierziektes, zenuwbeschadiging of problemen in de bloedsomloop.

Macrovasculair

te veel glucose in de grote bloedvaten kan leiden tot coronaire hartziekte (hartaanvallen), perifere vasculaire ziekte of beroertes.

Zwangerschap en diabetes

Een gezonde zwangerschap en bevalling zijn met de juiste zorg en controle prima mogelijk voor vrouwen met type 1 diabetes en type 2 diabetes.

Of je nu overweegt om zwanger te worden of al zwanger bent, toewijding en een zorgvuldige planning dragen bij tot een goede zwangerschap. Voor een vrouw met type 1 diabetes en type 2 zijn er extra factoren die van belang zijn voor, tijdens en na de bevalling. De combinatie ‘zwangerschap en diabetes’ betekent dat de bloedglucosewaarde stabiel moet blijven.

Het lichaam verandert tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam vele veranderingen die de insulinebehoefte beïnvloeden. Het is essentieel om bloedglucosewaarden onder strikte controle te houden tijdens de zwangerschap. Dit is van cruciaal belang omdat zwangere vrouwen te maken kunnen hebben met het volgende:

  • hypoglykemie: zwangere vrouwen zijn vatbaarder voor lage bloedglucosewaarden, voornamelijk tijdens het slapen en ’s nachts*.
  • hyperglykemie: hoge bloedglucosewaarden kunnen bijkomende risico’s inhouden bij een zwangerschap*.
  • glucose-instabiliteit: ochtendmisselijkheid, postprandiale hyperglykemie en schommelende hormoonwaarden kunnen het eet- en injectiepatroon van een zwangere vrouw verstoren. Hierdoor kan het lastiger zijn om binnen het streefbereik te blijven*.

Voor veel mensen met diabetes is een insulinepomp een goede oplossing

Het beter onder controle houden van bloedglucosewaarden vormt een uitdaging.

Een insulinepomp geeft dag en nacht kleine hoeveelheden snelwerkende insuline af. Op deze manier kan een insulinepomp beter een gezonde alvleesklier nabootsen, die basale insuline afgeeft aan het lichaam.

De pomp helpt je beter om te gaan met de behoefte aan aanpassing van de insulinedosering, bijvoorbeeld tijdens maaltijden en´s nachts. Zo helpt de insulinepomp je om een betere controle te krijgen over je bloedglucosewaarden.

Bij insulinepomptherapie hoef je alleen elke paar dagen de infusieset te verwisselen. Lees meer over insulinepomptherapie.

* Referenties worden in archief bewaard en zijn op verzoek beschikbaar; neem contact op met je plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.