Het diabetesverhaal van Guido

Lees het onthullende verhaal van Guido over slechte diabetestherapie en zijn keuze voor een leven zonder diabetescomplicaties.

Verhalen van gebruikers

Video afspelen

Het diabetesverhaal van Guido

Met zijn pomp heeft hij sinds 2005 een betere controle

Als tiener deed ik stom genoeg niets aan mijn bloedglucosewaarden. Ik hield mijn diabetes heel slecht onder controle. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik gediagnosticeerd werd met necrobiosis (huidaandoening) en retinopathie (aantasting van het netvlies). Toen drong het tot me door dat ik de controle over mijn aandoening moest verbeteren, om ervoor te zorgen dat ik mijn kinderen zou zien opgroeien. Met de insulinepomp is dat gelukt. Mijn bloedglucosewaarden zijn stabiel waardoor ik de kans op langetermijncomplicaties verminder.

- GUIDO

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.