Het diabetesverhaal van Sabine

Lees hoe Sabine een zwangerschap werd afgeraden, totdat ze een manier ontdekte om te zorgen voor stabiele bloedglucosewaarden.

Verhalen van gebruikers

Video afspelen

Het diabetesverhaal van Sabine

Met haar pomp heeft ze sinds 2010 een betere controle

Twee jaar geleden besloten we dat we graag samen voor een kindje wilden gaan. Helaas waren mijn bloedglucosewaarden niet goed genoeg en dat was een enorme teleurstelling. Mijn arts raadde me insulinepomptherapie aan om de noodzakelijke HbA1C-waarde te bereiken. Toen mijn waarden goed genoeg waren, konden we gaan denken aan een kindje. Niet lang daarna was ik zwanger! Mijn insulinepomp is iets geweldigs. Maar uiteraard is onze gezonde, prachtige zoon natuurlijk het echte wonder.

- SABINE

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.