Het diabetesverhaal van Lydia

Lees in Lydia's verhaal hoe een goede controle over bloedglucosewaarden zorgde voor een gezonde zwangerschap en een gezonde baby.

Verhalen van gebruikers

Het diabetesverhaal van Lydia

Met haar pomp heeft ze sinds 2011 een betere controle

We hadden net besloten dat we graag voor een kindje wilden gaan, toen mijn behandelaar benadrukte hoe belangrijk het is om je bloedglucosewaarden voor en tijdens de zwangerschap goed onder controle te hebben. Ze raadden me daarom aan om te starten met pomptherapie. Door het gebruik van de insulinepomp daalde mijn A1c-waarde tot 6,0, bleven mijn bloedglucosewaarden tijdens de zwangerschap onder controle en verliep de bevalling vlekkeloos. De insulinepomp heeft mij zeker geholpen een gezond kindje op de wereld te zetten en nu zijn we een gelukkig gezin.

- LYDIA

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De weergegeven gebruikerservaringen zijn specifiek voor een bepaalde gebruiker. Het resultaat van de behandeling kan van gebruiker tot gebruiker verschillen. Neem altijd contact op met uw arts over de diagnose en behandeling en zorg dat u het advies van uw arts begrijpt en opvolgt. Medtronic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor letsel of schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect veroorzaakt wordt door de informatie op deze website. Bekijk de gebruiksinstructies van het product voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gereproduceerd of gebruikt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van Medtronic International Trading Sarl.
MiniMed,  Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite en CareLink zijn handelsmerken van Medtronic, Inc. en CONTOUR is een gedeponeerd handelsmerk van Ascensia Diabetes Care.