Skip to main content

Veerkracht bij diabetes

« WeCare Blog | Augustus 20, 2019 |
Lifestyle
veerkracht_bij_diabetes

Het begrip veerkracht heeft verschillende betekenissen. De bekendste betekenis is het vermogen om tegenslagen het hoofd te bieden. Bij diabetes kunnen we veerkracht omschrijven als een dynamisch proces. Het resultaat van dit proces is dat u zich voortdurend moet aanpassen aan grote tegenslagen. Dagelijkse problemen als gevolg van diabetes komen nogal eens voor.

 

Vicky heeft al 17 jaar diabetes type 1 en kan dit bevestigen:

“Een van de dingen die me het meeste moeite kostte, was dat ik mij moest aanpassen aan veranderingen en aan een nieuwe manier van leven. Ik leef nu heel anders met mijn diabetes dan in het begin, niet alleen omdat mijn behandeling is veranderd, maar ook omdat ik nu veel meer weet. Mijn leven, mijn werk en mijn gezin zijn ook veranderd.”

 

Veerkracht komt de gezondheid van mensen met diabetes ten goede

 

In een studie* werden de variabelen optimisme, zelfrespect, zelfeffectiviteit en zelfbeheersing gebruikt om de mate van veerkracht te meten. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Stress & Health in 2010.

 

“Wanneer ik mijn diabetes goed onder controle heb, ben ik vrolijker en zelfverzekerder. In zo’n geval ben ik beter in staat om mijn diabetes onder controle te houden en heb ik het gevoel alsof ik alles aankan”, zegt Vicky. “Het ene moment ben ik optimistisch, maar soms als ik aan de complicaties denk, dat ik blind kan worden, dat soort dingen, dan is het optimisme ver te zoeken. Maar als ik dagelijks zie dat ik mijn diabetes goed onder controle heb, krijg ik weer moed en heb ik het gevoel dat ik de situatie onder controle heb.”

 

De rol die technologie de afgelopen jaren bij diabetes speelt, is belangrijk als het om de veerkracht bij diabetes gaat. “Ik gebruik al 6 jaar een insulinepomp en sensoren. Ik vind dat deze hulpmiddelen zeer effectief zijn. Ik kan mijn diabetes gemakkelijker onder controle houden en ik merk dat ik me er beter en sterker door voel.”

 

Uzelf dagelijks laten ondersteunen, beslissingen nemen op basis van uw ervaring, uzelf laten helpen door uw persoonlijke omgeving of gezin, en actief zijn met diabetes zijn enkele dingen die u kunt doen om uw veerkracht te verbeteren.

 

Over deze kwestie merkt Vicky op: “Meer leren over diabetes en het leren omgaan met verschillende situaties heeft me erg gerustgesteld. Datzelfde geldt voor mijn partner. Hij wist niets van diabetes. Samen leerden we alles wat we moesten weten over het omgaan met een insulinepomp. De steun van mijn partner en mijn familie hebben een grote invloed op mijn gemoedsrust. Ik word er gelukkig van als ze me begrijpen en kunnen helpen. Maar ze geven me ook het gevoel dat ik alles wat mijn diabetes veroorzaakt aankan.”

 

Veerkracht wordt ook vaak gekoppeld aan de omgangsmechanismen: acceptatie, emotionele ondersteuning, planning, ontkenning en zelfbeschuldiging.

 

Tot slot vertelt Vicky ons: “Wanneer u al een tijdje diabetes hebt, realiseert u zich dat u initiatief moet nemen, dat u moet beslissen om met diabetes te LEVEN ondanks de moeilijkheden, de fouten en de obstakels. Iedereen heeft de capaciteiten om ondanks alles een ​​goede kwaliteit van leven te hebben.

 

*A person-centered analysis of resilience and coping resources in patients with diabetes
(Een persoonsgerichte analyse van veerkracht en omgangsmechanismen bij patiënten met diabetes)

 

De standpunten en meningen in dit artikel zijn die van de geïnterviewde patiënt en weerspiegelen niet noodzakelijk de officiële positie of productclaims van Medtronic. Dit artikel is niet geschreven met enige verplichting of verwachting richting de patiënt om producten van Medtronic te gebruiken, te promoten of te kopen. Deze patiëntengetuigenis bevat niet alle noodzakelijke informatie voor de juiste zorg en behandeling van patiënten met diabetes. Voor de zorg en behandeling van diabetes wordt u doorverwezen naar uw zorgverlener en/of arts. Als zodanig kunnen personen geen beroep doen op de hierin gepresenteerde informatie over een behandelingsprogramma of het behandelen van patiënten met diabetes.